TESCİL İÇİN TÜM HİZMETLER

Marka Tescili – Patent Tescili – Tasarım Tescili – Coğrafi İşaret Tescili

Marka Tescili

Marka ve logonuz ile taklitleri önlersiniz, rekabet gücünüzü artırırsınız, firma imajınızı ve ticaretinizi korursunuz, ilgili resmi izin belgelerini alabilirsiniz, devlet desteklerinden faydalanırsınız, markanızı lisanslayabilirsiniz ve tercih edilirsiniz. Tüm bunlar için size uygun doğru markayı bulmak için yanınızdayız.

Marka Kimliği Araştırması – Marka Bulunması – Domain Uygunluğu Analizi – Markaya göre logo tasarımı

Marka Oluşturma ve Logo Tasarımı

Marka Oluşturma ve Logo Tasarımı

Tescil edilecek markanızın mevcut markalar arasında benzerlik analizi yapılır. Benzerlik varsa değerlendirme yapılır. Detaylı analiz için uzmanlığımızdan faydalanırsınız.

Tescile Uygunluk Analizi

Tescile Uygunluk Analizi

Marka başvurusu ön araştırmalarının yapılması, sınıfların belirlenmesi, öncelik hakları ve diğer hakların korunması adına önemli bir müracaat olduğu için mutlaka yurtiçi ve yurtdışı marka başvurusu konusunda uzman bir vekil aracılığı ile yapılmalıdır.

Tescil Başvurusu

Tescil Başvurusu

Marka, başvurulduğu ve tescil edildiği ülkede geçerlidir. İhracat yapan firmalar mutlaka markalarını yurtdışında da tescil ettirmelidir. Bilen Patent olarak güvenilir ve hızlı başvuru süreçlerimizle kaliteli yurtiçi ve yurtdışı başvuru hizmeti sunmaktayız.

Yurtdışı Tescili

Yurtdışı Tescili

Patent Tescili

Patent Araştırma
Patent Tescil Başvurusu
Patent İzleme
Patent Değerleme
Patent Araştırma

Patent Araştırma

Patentinizin tescil edilebilmesi için dünya çapında yenilik kriterine sahip olması, patentlenebilirllik kriterleri açısından önemlidir. Bu sebeple patent veya faydalı model başvurusu yapmadan önce söz konusu buluş ile ilgili ön araştırma yapılması sürecin sağlıklı yürümesi açısından gerekli bir adımdır. Ön araştırma; anahtar kelimeler, IPC ve CPC sınıfları kullanılmak suretiyle yapılmaktadır. Tüm dünyadaki resmi patent ofislerinin veri tabanları incelenmektedir. Raporlama yenilik ve buluş basamağı kriterlerinin değerlendirilmesi üzerine yapılır. Ön araştırma ile çıkan sonuçlar, benzerlik risklerini tolere edebilme açısından değerlendirilerek, patent / faydalı model tarifnamesinin sağlıklı bir şekilde kurgulanmasına kaynak teşkil eder.

Patent Tescil Başvurusu

Patent Tescil Başvurusu

Patent, ürün veya buluş sahibine, icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması, bir benzerinin üretilmesi, lisans geliri elde edilmesi, taklitlere karşı hukuki yaptırım hakkı, ürünün piyasadaki fiyatının belirlenmesini gibi alanlarda ayrıcalıklar getiren resmi bir belgedir. Sahibinin, haksız kazanç elde ettiği algısını yok eder. Sahibine rekabet avantajı ve ticari üstünlük sağlar.

Patent İzleme

Patent İzleme

Rakip ve Sektörel Bazlı Benzer Patent İzleme

Bilen Patent’in profesyonel patent uzmanları tarafından her ay düzenli olarak, yayınlanan patent ve faydalı modellerin bülten takibi yapılır. Böylece buluşunuza benzer başvuruların varlığından haberdar olarak itiraz etme hakkı elde edersiniz. Buluşunuzun tazeliğini korumak ve etrafınızda neler olup bittiğini sağlıklı takip edebilmek için teknoloji-rakip takibi hizmeti almanız büyük fayda sağlar.

Patent Değerleme

Patent Değerleme

Patent Değerleme, bir patentin oluşturduğu/oluşturabileceği parasal değerin tespit edilmesi işlemidir. Patentler teknik bir bilgiyi ticarileşebilir bir varlık haline dönüştürebilen bir yapıya sahiptir. Bilen Patent olarak bizler, uzun yıllardır akademik anlamda çeşitli üniversitelerde görev yapmış değerli danışmanlarımızın da desteği ile patent ve marka değerleme konularında profesyonel hizmet üretiyoruz. Bir patentin yarattığı veya yaratacağı değeri hesaplarken; buluşun hukuki durumu, pazar durumu ve teknolojik durumunu finansal değerleriyle birlikte değerlendirmekteyiz.

01.01.2015 tarihinde çıkan yasa ile ülkemizde patentli ya da faydalı modelli ürünlerin satışından elde edilen gelirin vücuda getirdiği gelir vergisinin, ilgili patent ya da faydalı modele atfedilen kısmından %50 muaf tutulması söz konusudur.

Tasarım Tescili

Tasarım tescillerinde genel sınıflandırma kullanılır. Tasarım tescil sistemi içerisinde bir tasarım ancak “yenilik” ve “ayırt edici nitelik” şartlarını haiz olması koşuluyla korunmaktadır. Tescil edilecek tasarımınızın analizi için uzmanlığımızdan faydalanilirsiniz.

Tescile Uygunluk Analizi

Tescile Uygunluk Analizi

Yurtiçi ve Yurtdışı Tasarım Tescili başvurusu

Ürünleriniz piyasadaki diğer benzerleri ile aynı fonksiyona sahip olsa da tasarımı ile ön plana çıkabilir.  Bu tasarımın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve koruma haklarının elde edilmesi açısında tasarım tescili önem arz etmektedir. Tasarım, bir ürünün tümü, veya bir parçası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü ifade eder.

Yurtiçi Tasarım Tescilleri Türk Patent ve Marka Kurumuna yapılmaktadır. Tek bir tasarım görseli ile  başvuru yapılabileceği gibi çoklu başvuru da yapılabilmektedir.

Tasarım Tescil Başvurusu

Tasarım Tescil Başvurusu

Sektörünüzle ilgili başvuru yapılan tüm tasarımları izlemeniz haklarınızı korumak, sektördeki gelişmelerden haberdar olmak, ar-genizi güçlendirmek açısından önemlidir. Türk Patent Enstitüsü tescil başvurusu yapılan tasarımları benzerlik değerlendirmesine tabi tutmadan Tasarımlar Bülteni’nde yayınlayarak ilana açmaktadır. Tasarım İzleme; aylık bültenlerin taranması, tespit edilen benzerlerin tarafınıza bildirilmesi, talimatınız halinde benzer tasarımlara itirazın yapılmasını içeren özel takip sistemidir. 

Rakip ve Sektörel Benzer Tasarım İzleme

Rakip ve Sektörel Benzer Tasarım İzleme

Tasarım başvurusunun bültende yayımlanmasıyla birlikte, başvuru sahibi, tasarım hakkına yönelik tecavüzlerden dolayı hukuk davası açma hakkına sahiptir. Tecavüz eden, başvurudan veya kapsamından haberdar edilmişse, başvurunun yayımlanmış olmasına bakılmaz. Hakkı gasp edenin;  kötü niyetli olduğuna mahkeme tarafından hükmolunursa, yayımdan önce de tecavüzün varlığı kabul edilir. Tescilsiz tasarımlar için, tasarım kamuya sunulduğu takdirde, hak sahibi, tasarım hakkına yönelik ihlallerden dolayı dava açmaya yetkilidir

Tasarım İhlal Analizi

Tasarım İhlal Analizi

Coğrafi İşaret Tescili

Tescile uygunluk Analizi
Tescil Başvurusu
Tescile uygunluk Analizi

Tescile uygunluk Analizi

Başvuru yapılacak coğrafi işaret için uygunluk analizi gerçekleştirilir. Uzmanlarımıza bu konuda danışmadan çalışmalarını başlatmamanız çok önemlidir.

Tescil Başvurusu

Tescil Başvurusu

Coğrafi İşaretlerin belirgin nitelikleri, ünü veya bölgesi ya da ülkesi ile özdeşleşmiş bir ürünü gösteren işaret olmasıdır. Bu işaretler “tescil” edilebilir simgelerdir.

Coğrafi İşaretler bölge insanının emeğine hem de şehrin imajını ortaya çıkarır. Şehriniz ile birlikte anılan ürünleriniz için marka değeri oluşturmak ve tescil güvencesinden faydalanmak için uzmanlarımıza yani bir bilene mutlaka danışın.

Hakkımızda

Bilen Patent; marka ve patent konularının her geçen gün öneminin arttığı bu çağda Sınai Haklar olarak adlandırılan alanlarda profesyonel yardıma ihtiyaç duyan firmalara kaliteli ve güvenli hizmet vermek için ( 2004 tarihinde) kurulmuştur.

Bilen Patent olarak birçoğu Türkiye’nin seçkin kuruluşları arasında yer alan müvekkillerimize yurtiçi ve yurtdışı patent, marka ve endüstriyel tasarım tescilleri konusunda ve ilgili hukuki işlemler noktasında profesyonel ve kaliteli danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

Türkiye’nin seçkin uzmanları arasında yer alana “Avrupa Patent” ve “Patent” ve “Marka” vekillerini bünyemizde yer vermekteyiz. Bunun yanı sıra, Bilen Patent bünyesinde, Marka ve Patent vekili avukatlardan oluşan son derece profesyonel bir hukuk birimi de yer almaktadır.

Amacımız; müvekkillerimizin gizlilik esasları doğrultusunda ve etik çerçevede Sınai Mülkiyet Haklarını korurken hem sadece tescil hizmeti veren bir patent ofisi kalıbının dışına çıkmak hem de müvekkillerine oldukça geniş kapsamda hizmet verebilen bir danışmanlık firması olabilmektir.

Bilen Patent; her biri alanında son derece tecrübeli çözüm ortaklarından oluşan bir ağ sayesinde Patent ve Marka konularının dışında, hizmet sektörüne yönelik birçok alanda da etkin olarak hizmet vermektedir. Müvekkillerimiz, bu ağdaki firmalarla gayet cüzi bedeller ve Bilen Patent güvencesiyle hizmet alabilme ayrıcalığına sahip olmaktadır.

Ulusal ve uluslararası alanda, firma ve müvekkillerimizin, kaliteli hizmet alabileceği ve ilgili konuları danışabileceği lider bir firma olma yolunda her gün kendini geliştiren Bilen Patent, güncel bilgiler ışığında hizmet vermeyi hedeflemektedir.

Bilen Patent, bünyesindeki uzmanlar ve bilgisayar tabanlı takip ve müşteri ilişkileri yönetim sistemi ile müvekkillerinin her zaman istedikleri bilgiye kolaylıkla ulaşabildiği ve en doğru tavsiyeyi alabildiği bir firma olmaktan gurur duymaktadır.

Hakkımızda

Hakkımızda

Bursa Ofisimiz

Map

İstanbul Ofisimiz

Map